trhrsth

hstesht

ryhyrhs

CORE TEAM

Prattay Chakrabarty

Convenor

Raj Chhetri

Co-Convenor & Co-Sponsorship Head

Sougata Konar

Sponsorship Head & Signing Authority

Rounak Chourasia

Co-Convenor

Amlan Mukherjee

Resource Head

Tanushree Nayak

PR Head

Rajdeep Pal

Tech Head

Sowvik Misra

Admin Head

Arnab Acharjee

Management Head

MEMBER

Startup Wing

 1. Raj Chhetri
 2. Dipanjan Guchait
 3. Sakeeb Wasim
 4. Abhiroop Basak
 5. Sejal agarwal
 6. Aman Kumar Agarwal

Innovation Wing

 1. Rounak Chourasia
 2. Priyanshu Kumar
 3. Subhodeep Sarkar
 4. Kushal Guha
 5. Debjit Dasgupta

Internship Wing

 1. Amlan Mukherjee
 2. Pritam Sarkar
 3. Swarnali Saha
 4. Kriti Bhaskar
 5. Aditya Kumar
 6. Harshit Agrawal

IPR Wing

 1. Prattay Chakraborty
 2. Moinak Ghosh
 3. Dipannita Kundu
 4. Shayantani Kar
 5. Koustav Mukherjee
 6. Diwakar Kumar Mandal

Social Media Wing

 1. Tanushree Nayak
 2. Aditya Kumar
 3. Ishika mondal
 4. Nikhil Agarwal

Finance Team

 1. Sougata Konar
 2. Nikhil Agarwal
 3. Rishita Banik

Design Team

 1. Ritam Kabiraj
 2. Nikhil Kumar
 3. Saumi Biswas

Tech Team

 1. Rajdeep Pal
 2. Koustav Banerjee
 3. Ankit Podder
 4. Agam Dayal
 5. Aditya Navya Shukla
 6. Soumalya Bhattarcharya
 7. Ankit Kumar Gorain

Content Team

 1. Priyanshu Kumar
 2. Agam Dayal
 3. Aysaria Sarkar
 4. Abhiroop Basak
 5. Ayushi Dey
 6. Koustav Mukherjee

Management Team

 1. Sowvik Misra
 2. Arnab Acharjee
 3. Harshit Agarwal
 4. Nabanita Hazra
 5. Rahul Kumar
 6. Shusanto Das
 7. Anshuman Roshan
 8. Saloni Sakshi
 9. Aniket Chakraborty
 10. Md Aftab Alam
 11. Nilesh Kumar Thakur
 12. Rahul Kumar
 13. Samujjal Ghosh

Web Developers

 1. Ankit Podder
 2. Agam Dayal
 3. Soumalya Bhattacharya
 4. Ankit Kumar Gorain